Головний напрям діяльності вашої профорганізації?

2023, 20
   

Питання-Відповідь


Поставити питання

Актуально з охорони праці

Медичні огляди: мета проведення, види, повноваження комісій

Однією із форм моніторингу стану здоров’я працівників є проведення медичних оглядів, що закріплено, зокрема, статтею 49 Конституції України, статтею 26 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», статтею 17 Закону України «Про охорону праці».

На сьогодні медичні огляди здійснюються відповідно до Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 21.05.2007 №246.

РОБОТОДАВЕЦЬ власним коштом забезпечує:

— організацію проведення медичних оглядів;

— витрати на поглиблене медичне обстеження працівника з підозрою на професійне захворювання та його медичну реабілітацію.

ВИДИ МЕДИЧНИХ ОГЛЯДІВ:

• попередній (під час прийняття на роботу);

• періодичний (протягом трудової діяльності).

Попередній медичний огляд проводиться під час прийняття на роботу з метою:

• визначення стану здоров’я працівника і реєстрації вихідних об’єктивних показників здоров’я та можливості виконання без погіршення стану здоров’я професійних обов’язків в умовах дії конкретних шкідливих та небезпечних факторів виробничого середовища і трудового процесу;

• виявлення професійних захворювань (отруєнь), що виникли раніше під час роботи на попередніх виробництвах, та запобігання виробничо зумовленим і професійним захворюванням (отруєнням).

Періодичні медичні огляди проводяться з метою:

— своєчасного виявлення ранніх ознак гострих і хронічних професійних захворювань (отруєнь), загальних та виробничо зумовлених захворювань у працівників;

— забезпечення динамічного спостереження за станом здоров’я працівників в умовах дії шкідливих та небезпечних виробничих факторів і трудового процесу;

— вирішення питання щодо можливості працівника продовжувати роботу в умовах дії конкретних шкідливих та небезпечних виробничих факторів і трудового процесу;

— розробки індивідуальних та групових лікувально-профілактичних та реабілітаційних заходів працівникам, віднесеним за результатами медичного огляду до групи ризику;

— проведення відповідних оздоровчих заходів.

Для визначення категорій працівників, які підлягають попередньому (періодичним) медичному огляду (пункт 3.1 Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 21.05. 2007 №246), роботодавець має провести лабораторні дослідження умов праці з визначенням шкідливих та небезпечних факторів виробничого середовища і трудового процесу на конкретних робочих місцях працівників відповідно до Гігієнічної класифікації праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу.

На сьогодні узгодження списків осіб, які мають пройти медичний огляд, здійснюється структурами Державної служби України з питань праці.

Результати медогляду заносяться до Картки працівника, яка містить конфіденційну інформацію, зберігається у медичного працівника або, за його відсутності, у відділі кадрів на підприємстві (за останнім місцем роботи) протягом трудової діяльності працівника, надається комісії під час проведення медичних оглядів.

Проведення попереднього (періодичних) медичного огляду здійснюється комісією з проведення медичних оглядів закладів охорони здоров’я. Комісію очолює заступник головного лікаря або уповноважена головним лікарем особа, яка має підготовку з професійної патології.

Слід звернути увагу на положення Порядку щодо повноважень комісії з проведення медичних оглядів: комісія має право доповнювати види та обсяги необхідних обстежень і досліджень з урахуванням специфіки дії виробничих факторів і медичних протипоказань (пункт 2.8 Порядку).

У разі потреби комісія має право направити працівника з підозрою на захворювання, а також працівника зі стажем роботи більш ніж 10 років на додаткові обстеження, консультації та оздоровчі заходи у спеціалізовані заклади охорони здоров’я, на кафедри та курси професійних захворювань вищих медичних навчальних закладів і закладів післядипломної освіти (пункт 2.18 Порядку).

Ці положення сприяють (за політики роботодавця збереження трудового потенціалу) не формальному проведенню медичних оглядів та здійсненню запобіжних і профілактичних заходів, одним з яких є переведення працівника на іншу роботу.

Коректне проведення медичних оглядів (попередніх та періодичних), аналіз отриманих результатів — це профілактика формування професійної та професійно обумовленої патології серед працівників.


 

 

останні публікації
01.10.2023
День захисників і захисниць
У зв’язку з реформою церковного календаря святкування Дня захисників і захисниць України, що припадає на Покрову Пресвятої Богородиці, перенесли...
30.09.2023
Ще більше допомоги для наближення Перемоги
Днями на пристанційному майданчику Південноукраїнської атомної електростанції відбулась чергова передача допомоги. Цього разу колектив цеху радіаційної безпеки (ЦРБ)...
01.10.2023
Комбінатівці — у призерах змагань
Ветерани ДП «СхідГЗК» Микола Берест, Іван Даценко (служба інформаційних технологій) та геолог Інгульської шахти Володимир Савицький, не змінюючи традиції,...
29.09.2023
Три «золота» Кубку світу на колісних кріслах
Нетішинець Іван Сівак здобув три «золота» Кубку світу з танців на колісних кріслах....
29.09.2023
Очікуване призначення
Рафаеля Гроссі переобрано генеральним директором МАГАТЕ ще на чотири роки....