Головний напрям діяльності вашої профорганізації?

2019, 42
   

Питання-Відповідь


Поставити питання

Скажіть, будь-ласка, чи мають право забирати в зону АТО двох членів сімї. якщо у матері три сина,один уже там, другий неповнолітній, батька не має, а мати безробітня. Згідно закоодавства, яке 20 січня підписало керівництво України, особи,які не досягли 25 років під мобілізацію не підпадають, а хлопцеві 23..

Визначимося по-перше,  що не «забирають в зону АТО», як вказано у питанні, а призивають по мобілізації, чи мобілізують в особливий період. Чи попаде мобілізований в зону АТО чи буде він (вона) брати безпосередню участь в антитерористичній операції, наперед сказати неможливо, можливо, що і ні. Можуть бути призвані по мобілізації військовозобов’язані у віці від 20 до 60 років, які проходили військову службу, та/чи мають військово-облікові спеціальності, але ті з них, які мають від 50 до 60 років призиваються у добровільному порядку. Громадяни України, які мають 25 років і більше та не проходили військову службу можуть зачислятися на неї тільки шляхом укладання контракту.

По друге, є ще такий варіант призову до військових формувань, як призов на строкову військову службу (призиваються особи віком від 20 до 27 років, які раніше не служили в армії, Для тих, хто має вищу освіту, служба триватиме рік, хто не має – півтора.

Строковиків обіцяють не відправляти в зону АТО, але можуть не звільнити після строку служби, коли ще буди діяти особливий стан чи мобілізація. Теперішні строковики переслужили по півроку і чекають на заміну.

Тому, якщо  хлопець, про якого йдеться у питанні, в армії не служив і йому 23 роки, то він може бути не мобілізований, а призваний на строкову військову службу під час мобілізації, різниця в тому, що в зону АТО, як запевняє Генштаб ВСУ він направлятися не буде. Ті обставини, які вказані у запиті, не можуть слугувати законною підставою для звільнення від призову на строкову військову службу.

У відповідності до  ст. 18 ЗУ «Про військовий обов’язок і військову службу»:

від призову на строкову військову службу  звільняються громадяни України:

-           які визнані за станом здоров’я непридатними до військової служби в мирний час;

-           які до дня відправлення на строкову військову службу досягли 27-річного віку;

-           які виконали обов’язки служби у військовому резерві протягом строків першого та другого контрактів;

-           батько або мати, рідний (повнорідний, неповнорідний) брат або сестра яких загинули, померли або стали інвалідами під час проходження військової служби або зборів військовозобов'язаних. Призовники, які мають право на звільнення від призову на цій підставі, можуть його не використовувати;

-           які до набуття громадянства України пройшли військову службу в інших державах;

-           які були засуджені за вчинення злочину до позбавлення волі, обмеження волі, у тому числі із звільненням від відбування покарання;

-           яким після закінчення вищих навчальних закладів присвоєно військові (спеціальні) звання офіцерського (начальницького) складу.

За громадянами України, які призвані на строкову військову службу, військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, або прийняті на військову службу за контрактом у разі виникнення кризової ситуації, що загрожує національній безпеці, оголошення рішення про проведення мобілізації та (або) введення воєнного стану на строк до закінчення особливого періоду або до оголошення рішення про демобілізацію, але не більше одного року, зберігаються місце роботи (посада), середній заробіток на підприємстві, в установі, організації незалежно від підпорядкування та форми власності, місце навчання у навчальному закладі незалежно від підпорядкування та форми власності та незалежно від форми навчання (ч. 2 ст. 39 ЗУ «Про військовий обов’язок і військову службу»).

І, нарешті, по третє - є  служба за контрактом, який добровільно укладається за бажанням громадянина, такі громадяни безперечно можуть бути направлені в зону АТО.

ХТО Ж  ЗВІЛЬНЕНИЙ ВІД МОБІЛІЗАЦІЇ І ЯКІ ДОКУМЕНТИ СЛІД НАДАТИ, ЩОБ ЦЕ ПІДТВЕРДИТИ?

Згідно статті 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» призову під час мобілізації не підлягають:

1. Військовозобов'язані, які відповідають наступним критеріям:

- є заброньованими на період мобілізації і воєнного часу органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, установами та організаціями в порядку, передбаченому Кабміном;

- визнані відповідно до висновку військово-лікарської комісії тимчасово непридатними до проходження військової служби за станом здоров'я на термін до шести місяців (з наступним проходженням військово-докторської комісії);

2. Чоловіки, на утриманні яких знаходиться троє і більше дітей віком до 18 років (такі особи можуть бути призвані на військову службу в разі їх згоди тільки за місцем проживання);

3. Жінки та чоловіки, які самостійно виховують дитину (дітей) віком до 18 років (такі особи можуть бути призвані на військову службу в разі їх згоди і тільки за місцем проживання);

4. Жінки та чоловіки, на утриманні яких знаходиться повнолітня дитина, яка є інвалідом І або ІІ другої групи, до досягнення такою дитиною 23 років;

5. Усиновителі, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, на утриманні яких перебувають діти-сироти або діти, позбавлені батьківського піклування, віком до 18 років (такі особи можуть бути призвані на військову службу в разі їх згоди і тільки по місцем проживання);

6. Зайняті постійним доглядом за особами, які потребують його відповідно до законодавства України, у разі відсутності інших осіб, які можуть здійснювати такий догляд;

7. Народні депутати Верховної Ради України, депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим;

8. Інші військовозобов'язані або окремі категорії громадян у встановлених законом випадках;

9. Студенти та аспіранти, які проходять навчання денної форми.

Закон України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» не регламентує чіткий перелік документів, який дає право на відстрочку від мобілізації. Тому конкретні документи, як доказ права на відстрочку, необхідно шукати в спеціальних нормативних актах, які дають можливість визначити статус громадян відповідно до вищевказаних груп.

Нижче наводимо приблизний список документів, які могли б бути таким доказом:

Військовозобов'язані, заброньовані на період мобілізації:

• посвідчення про відстрочку від призову (форма №4) передбачене Інструкцією про бронювання військовозобов'язаних підприємствами, установами та організаціями на період мобілізації і воєнного часу, затвердженої Постановою Міжвідомчої комісії з питань бронювання військовозобов'язаних підприємствами, установами та організаціями на період мобілізації і воєнного часу №1 від 22 травня 1996 року. Якщо говорити про підприємства приватної форми власності, то обов'язковою умовою для бронювання певних співробітників – є наявність мобілізаційного завдання (замовлення). В такому випадку підприємства отримують від органів управління перелік посад і професій про бронювання військовозобов'язаних. Після цього такі військовозобов'язані підлягають постановці на спеціальний військовий облік. При цьому комплекс заходів щодо постановки даної категорії громадян на спеціальний військовий облік, а також надання їм посвідчень про відстрочку від призову – обов'язок підприємства. В іншому випадку, якщо військовозобов'язані не будуть переведені на спеціальний військовий облік (хоча мають на це право) – вони підлягатимуть мобілізації.

Військовозобов'язані, визнані тимчасово непридатними до проходження військової служби:

• заключення (висновок) військово-лікарської комісії про ступінь придатності до військової служби;

• рішення військово-лікарської комісії про тимчасову непридатність до військової служби.

Зазначені документи підлягають оформленню в результаті проходження військово-лікарської експертизи відповідно до Положення про військово-лікарську експертизу, затвердженого Наказом Міністра оборони України №402 від 14 серпня 2008 рроку.

Чоловіки, на утриманні яких знаходиться троє і більше дітей віком до 18 років:

• свідоцтво про народження дитини;

• довідка про склад сім'ї, затверджена Наказом Міністерством праці та соціальної політики України №204 від 22 липня 2003 року, довідка про перебування на утриманні, видана місцевою радою (держадміністрацією);

• виписка з трудової книжки;

Жінки і чоловіки, на утриманні у яких знаходиться повнолітня дитина, який є інвалідом І або ІІ другої групи, до досягнення ним 23 років:

• свідоцтво про народження дитини;

• паспорт дитини;

• довідка про склад сім'ї;

• акт (витяг з акту) огляду медико-соціальної експертної комісії;

• виписка з трудової книжки;

Усиновителі, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, на утриманні яких перебувають діти-сироти або діти, позбавлені батьківського піклування, віком до 18 років:

• свідоцтво про народження дитини;

• паспорт дитини;

• довідка про склад сім'ї;

• рішення органів місцевого самоврядування про надання дитині статусу сироти або статусу дитини, позбавленої батьківського піклування;

• рішення органів місцевого самоврядування про встановлення опіки, піклування;

• рішення суду про усиновлення дитини;

Зайняті постійним доглядом за особами, які потребують його відповідно до законодавства України, у разі відсутності інших осіб, які можуть зздійснювати такий догляд:

• висновок медичної установи про необхідність постійного стороннього догляду;

• рішення місцевого управління праці та соціального захисту населення про призначення компенсації фізичній особі, яка надає соціальні послуги;

• договір довічного утримання (догляду);

• рішення органів місцевого самоврядування про встановлення опіки над особами, яким необхідний постійний догляд;

Що стосується студентів і аспірантів денної форми навчання, то необхідними документами для отримання відстрочки від мобілізації може бути довідка з місця навчання, студентський квиток, залікова книжка тощо.

Наведений вище перелік документів не є вичерпним і носить лише рекомендаційний характер.

Що стосується вказаних у п. 8 ст. 23 ЗУ «Про мобілізацію....» «інших військовозобов'язаних або окремих категорій громадян». Такі категорії визначаються окремими нормативними актами. Так не будуть призиватися по мобілізації: жителі окупованих територій Криму та Донбасу, священнослужителі.

 

 

останні публікації
22.10.2019
Відмова від трудових книжок є передчасною
Професійною спілкою працівників атомної енергетики та промисловості України розглянуто проєкт Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів...
17.10.2019
Для чого знищується урановидобувна галузь України
Зважаючи на відсутність рішення профільного міністра про зустріч з представниками ДП «СхідГЗК», Атомпрофспілка змушена була вдатися до безстрокової акції...
18.10.2019
Спеціалісти РАЕС вкотре стали кращі
10-11 жовтня у місті-супутнику Запорізької АЕС Енергодарі відбувся конкурс професійної майстерності серед молодих працівників НАЕК «Енергоатом». Учасниками конкурсу стали...
17.10.2019
Атомники РАЕС серед призерів V фотоконкурсу ОМА
Працівники Рівненської АЕС стали призерами V фотоконкурсу Організації молоді Атомпрофспілки (ОМА), здобувши золото, срібло, бронзу і приз глядацьких симпатій...
17.10.2019
17 жовтня - Міжнародний день боротьби з бідністю
Генеральна Асамблея ООН своєю Резолюцією від 22 грудня 1992 року оголосила 17 жовтня Міжнародним днем боротьби з бідністю та...