Головний напрям діяльності вашої профорганізації?

2019, 16
   

Гендерна рівність на підприємствах ПЕК

16.11.2018

Гендерна рівність на підприємствах ПЕК

Є усталені стереотипи стосовно чоловічих і жіночих соціальних ролей, норм поведінки, а також - типових професій для різних гендерів. Як наслідок, існує гендерна нерівність (диспропорція прав та можливостей чоловіків і жінок) в усіх сферах суспільної та професійної діяльності. Розібратися з причинами та наслідками явища, ознайомитися, яким чином виправляється ситуація в Україні і світі, намагалися на семінарі, організованому Атомпрофспілкою. Такі заходи проводяться щороку за підтримки Глобального Союзу IndustriALL, членською організацією якого Атомпрофспілка стала ще у 1995 році (тоді він мав назву ICEM).
На семінарі «Гендерна рівність на підприємствах паливно-енергетичного комплексу», проведеному 15-16 листопада для представників чотирьох українських профспілок: Атомпрофспілки, Укрелектропрофспілки, НПГУ та Профспілки працівників радіоелектроніки та машинобудування, учасники освітнього заходу брали активну участь в обговоренні практичних ситуацій з гендерною рівністю у своїх колективах, працювали у групах, застосовуючи інформацію, що їм надавали лектори.

Семінар розпочався з аналізу юриста Атомпрофспілки Віктора Шаповалова законодавства України у сфері забезпечення гендерної рівності. Зокрема, Закону України «Про запобігання та протидію домашньому насильству», що набрав чинності цього року (7 січня 2018-го) і визначає домашнє насильство як «діяння (дії або бездіяльність) фізичного, сексуального, психологічного або економічного насильства, що вчиняються в сім’ї чи в межах місця проживання або між родичами, або між колишнім чи теперішнім подружжям, або між іншими особами…». Віктор Шаповалов відзначив, що уперше у Законі використано термін «кривдник», стосується воно 15 категорій громадян, у тому числі «дитини-кривдника» - особи, яка не досягла 18 років та вчинила домашнє насильство. Як відомо, найбільше у так званих «неблагополучних сім’ях» страждають діти, які залишаються без опіки і виховання, мають ще незміцнілу психіку і не мають в таких сім’ях позитивних прикладів моральної, доброзичливої ненасильницької поведінки у дорослих. Нормами Закону посилено захист таких дітей.

Віктор Шаповалов також торкнувся міжнародного законодавства у гендерній сфері. Відзначив, що у сучасних нормативних актах спостерігається тенденція до зменшення в них використання «ознак статі», наголошується, передусім, на «позиції людини, а не «чоловіка» чи «жінки», з огляду на те, що «статистика з прив’язкою до статі призводить до відмінностей, відмінності – до антагонізму».
Про успішні та невдалі кроки України в реалізації гендерної політики розповіла директор БО БТ «Київський інститут гендерних досліджень» Марфа Скорик. Вона повідомила, що Кабінет міністрів у цьому році запровадив посаду урядового уповноваженого з гендерних питань. «Нова інституція координуватиме гендерну політику державних органів. Це четверта інституція в Україні, яка займатиметься питаннями гендерної рівності. У нас є спеціальний уповноважений орган – це Міністерство соціальної політики, який має відповідний департамент у себе в структурі, є підкомітет із гендерної рівності і недискримінації при комітеті Верховної Ради з прав людини, є представниця омбудсмана з питань рівності і недискримінації».

Марфа Скорик розповіла про міжнародні підходи у впровадженні гендерної рівності, зокрема, про Стратегію гендерної рівності Ради Європи на 2018-2023 роки, що містить крім вже традиційних цілей: запобігання гендерним стереотипам і сексизму, домашньому насильству, забезпечення рівного доступу жінок до правосуддя, політичних і суспільних рішень, – захист прав жінок-мігрантів, жінок-біженців, жінок і дівчат, які шукають притулку.

Щодо України, поняття «гендер», «гендерна експертиза», «гендерна статистика» й у цілому гендерна політика почала формуватися в Україні ще у 1990-х роках (у 1997 році в представництві ООН в Україні було створено гендерне бюро й ухвалено програму гендерного розвитку) І хоча вже два десятиліття діє базовий Закон України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків», низка інших законів, наповнених гендерним змістом. Є три великі національні стратегії: «Національний план дій виконання резолюції 1325 ООН «Жінки. Мир. Безпека», «Державна соціальна програма забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2021 року», «Національний план дій з виконання заключних зауважень Комітету ООН з ліквідації дискримінації щодо жінок», разом з тим в Україні ще дуже повільно відбуваються зміни на рівні суспільної свідомості.

На заваді впровадженню гендерної рівності стоїть «найгірший вид насильства – бідність», вважає Марфа Скорик, «бо з бідною людиною можна зробити усе». У скрутні часи люди, щоб протриматися, частіше повертаються до «традиційного» розподілу ролей, де насамперед жінка відмовляється від професійної і суспільної зайнятості на користь сім'ї.

«З 2010 по 2016 рік у нас відбувалось падіння в усіх сферах усіх показників гендерної рівності: доступ до послуг охорони здоров’я падав, до освіти, доступ до ринку праці знижувався, а показники безробіття, зокрема, прихованого безробіття – зростали, витискання жінок у нелегальну зайнятість – зростало. Виокремились вразливі групи жінок. Наприклад, це – сільські жінки: 97% сільських жінок не мають доступу до оплачуваної праці», наголосила Марфа Скорик..

Старший науковий співробітник ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України» Юлія Галустян проаналізувала на семінарі гендерні особливості в галузі енергетики. Презентована Юлією Галустян інформація – результат опитування, проведеного фахівцями Інституту серед жінок і чоловіків, зайнятих в енергетичному секторі, а також інформації «з відкритих джерел» з виділенням даних, що стосуються виключно сектору енергетики. Дослідження Інституту показують динаміку зайнятості чоловіків і жінок в енергетичному секторі за професіями, за освітнім потенціалом, посадою та заробітною платою.. Примітно, що 65 відсотків (як і скрізь) працюють не за отриманою у навчальному закладі спеціальністю. У цьому Юлія Галустян бачить велике питання до Міністерства освіти України. У цілому в енергетичному секторі зберігається загальноукраїнська тенденція – зарплатня жінок на третину менше ніж у чоловіків. Це пояснюється, на думку Юлії Галустян, тим, що на керівних посадах – до 80% — це чоловіки, тому зарплатня у них вища. В секторі енергетики, як і в суспільстві, усталені стереотипи, що насамперед жінка має відмовитися від кар'єри на користь сім'ї. Як відомо, час найвищої професійної активності у жінок збігається із часом народження дитини.
Щодо інших стереотипів, що існують в галузі, вони також мало чим відрізняються від загальноприйнятих. Зокрема, що чоловіки більш компетентні, кваліфіковані. Однак, за різними дослідженнями, каже Юлія Галустян, чоловіки і жінки є однаково цінними працівниками.

Примітно, що чоловіків, у яких є діти, як і скрізь на ринку праці, сприймають як відповідальних батьків, бо вони утримують сім'ю, і це їм допомагає в кар'єрному зростанні. У жінок ситуація цілком протилежна.

На семінарі також головний фахівець з міжнародної роботи Атомпрофспілки Леся Семеняка ознайомила присутніх з політикою гендерної рівності Глобального Союзу IndustriALL, який є палким захисником рівних прав чоловіків і жінок у соціальній й у трудовій сфері, і виступає ініціатором конкретних заходів з впровадження гендерної рівності.

Читайте також:

23.04.2019
Цеху господарського обслуговування ЗАЕС – 40 років
Цеху господарського обслуговування ЗАЕС – 40 років
Цех господарського обслуговування відсвяткував ювілейну дату – 40 років з дня заснування підрозділу. І увесь цей час на...
22.04.2019
Залучення працездатних в умовах воєнного стану
Залучення працездатних в умовах воєнного стану
Уряд затвердив Порядок залучення працездатних осіб до суспільно корисних робіт в умовах воєнного стану затверджено постановою Кабінету Міністрів України...
19.04.2019
ЮУАЕС - призер благодійного конкурсу
ЮУАЕС - призер благодійного конкурсу
Це вже друга нагорода, здобута колективом енергокомплексу за надання благодійної допомоги літнім людям в рамках довгострокової акції «Ветеран». Першу...
18.04.2019
Найменше видано на профілактику страхових випадків
Найменше видано на профілактику страхових випадків
17 квітня ц.р. відбулося позачергове засідання правління Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, на якому розглядалися...
останні публікації
23.04.2019
Цеху господарського обслуговування ЗАЕС – 40 років
Цех господарського обслуговування відсвяткував ювілейну дату – 40 років з дня заснування підрозділу. І увесь цей час на...
22.04.2019
Залучення працездатних в умовах воєнного стану
Уряд затвердив Порядок залучення працездатних осіб до суспільно корисних робіт в умовах воєнного стану затверджено постановою Кабінету Міністрів України...
19.04.2019
ЮУАЕС - призер благодійного конкурсу
Це вже друга нагорода, здобута колективом енергокомплексу за надання благодійної допомоги літнім людям в рамках довгострокової акції «Ветеран». Першу...
18.04.2019
Найменше видано на профілактику страхових випадків
17 квітня ц.р. відбулося позачергове засідання правління Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, на якому розглядалися...
17.04.2019
«Юність» ЗАЕС готується до літнього сезону
Незважаючи на те, що позаміський заклад оздоровлення та відпочинку (ПЗОтаВ) «Юність» має сезонний графік роботи, який припадає саме на...