Головний напрям діяльності вашої профорганізації?

2019, 11
   

Комплекс ядерних і соціальних небезпек...

22.11.2013

Національний ядерно-енергетичний комплекс — комплекс ядерних і соціальних небезпек...

Надійну роботу ядерно-промислового енергокомплексу, можливість його подальшого безпекового існування та розвитку можна забезпечити лише за умови достатнього фінансування, серйозного і зваженого підходу нинішнього керівництва країни, органів виконавчої влади, народних депутатів до розв’язання пекучих  проблем галузі — таким був основний лейтмотив комітетських слухань, організованих Комітетом Верховної Ради України з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки (див. попередню інформацію в «АУ» №     46. — Прим. ред.) на тему «Про стан фінансово-економічного та законодавчого забезпечення функціонування ядерної галузі України». Участь у слуханнях взяли народні депутати, представники профільних міністерств і відомств галузі, керівники Атомпрофспілки України та міст-супутників АЕС.

Відкриваючи слухання, голова підкомітету з питань ядерної політики та ядерної безпеки Володимир Бандуров наголосив, що «ядерна галузь на сьогодні є ключовою не тільки в енергетиці, а й в економіці країни у цілому. І найближчим часом альтернативи їй не видно. Підтримка атомної енергетики вимагає і від держави загалом, і від чиновників зокрема, і від нас з вами, шановних народних депутатів, членів підкомітету з питань ядерної політики та ядерної безпеки, надзвичайної уваги, оскільки ми з вами відповідальні не тільки за гарантування ядерної безпеки, а й за життя людей, які працюють у цій сфері, які проживають поруч з атомними станціями. Потребує особливого розгляду й спеціального вивчення така складова ядерної безпеки як фінансування ядерної енергетики. Тому що забезпечення належного стану ядерних блоків, продовження терміну їх експлуатації, ефективне та безпечне виведення їх з експлуатації, нарешті, будівництво нових блоків, і ми повинні про це постійно пам’ятати і робити — все це вимагає мобілізації не тільки організаційних, фінансових, а й людських ресурсів».

Як ви знаєте, підкреслив народний депутат, у період з 2013-го по 2019 роки необхідно продовжити експлуатацію 10 атомних енергоблоків. При цьому у 2014 році, 2016-му, 2017-му та у 2019 році нам потрібно зробити таку роботу на двох енергоблоках одночасно. Скажу, що Україна з таким завданням ще не стикалася, такої ситуації ще не було і на сьогодні ми з багатьма присутніми тут з вами працюємо над тим, аби бути готовими до такої масштабної модернізації.

У нас, окрім продовження терміну експлуатації, є друге найважливіше завдання — це атомні кадри. Тобто, якщо ми через два з лишком роки можемо стикнутися з проблемою зупинення блоків, то через 5, максимум 10 років, ми можемо відчути більш серйозні проблеми — у нас не буде кваліфікованих кадрів, щоб взагалі працювати на ядерних блоках.

Сподіваюся, що у цьому залі сьогодні немає байдужих людей, що всі долучаться до роботи, актуалізують питання нормального функціонування ядерно-енергетичного комплексу України.

Атомний розвиток потребує скоординованих дій виконавчої влади та підприємств галузі

(Із виступу Петра Чернова, в. о. директора департаменту стратегічної політики та ядерно-енергетичного комплексу Міненерговугілля України):

— Ядерна енергетика є ефективним джерелом електроенергії, що відповідає сучасним вимогам про обмеження шкідливих викидів в атмосферу і навколишнє середовище та на сьогодні забезпечує 17 відсотків електроенергії, що споживається у світі. При цьому більш як 1 млрд. мешканців планети ще залишаються без доступу до електричної енергії. Попри відомі події на японській АЕС «Фукусіма» у 2011 році, дані планів світового співтовариства підтверджують необхідність розвитку ядерної енергетики. На сьогодні у світі експлуатується 440 реакторів та будується 65 енергоблоків. До країн, що пов’язують своє майбутнє з ядерною енергетикою, щорічно залучаються нові держави. Уже 30 країн використовують енергію власних АЕС.

Україна займає гідне місце серед держав, що володіють ядерними технологіями: 15 енергоблоків АЕС, розвинута уранова промисловість, цирконієві виробничі потужності, науково-виробничі комплекси машинобудування та приладобудування…

З метою актуалізації проблем ядерної галузі коротко зупинюся на ситуації, що склалася у сфері експлуатації АЕС, нового будівництва та розвитку потужностей уранового і цирконієвого виробництв.

З огляду на світові тенденції, сучасний стан при експлуатації АЕС, насамперед, пов’язаний з надійністю забезпечення заходів підвищення безпеки та виконання заходів з продовження проектного терміну експлуатації. Між тим питання експлуатаційної безпеки та поточного технічного обслуговування енергоблоків є найважливішими складовими сталого розвитку галузі. Встановлена потужність чотирьох діючих українських АЕС, як відомо, становить 13,8 МВт, що при проектному коефіцієнті використання встановленої потужності дозволяє виробляти близько 91 млрд. кВт/год. на рік. Статистика останніх років показує, що потенціал енергоблоків АЕС не використовується. Обмеження виробництва зумовлюють додаткові навантаження на обладнання атомних електростанцій, проектом яких передбачено роботу у базовому, а не маневровому режимі.

Рівень розрахунків Енергоринку з ДП НАЕК «Енергоатом» має тенденцію до погіршення, що додатково обтяжує експлуатуючу організацію. Треба зазначити, що встановлений тариф на виробництво електроенергії для ДП НАЕК «Енергоатом» є одним із найменших серед енергогенеруючих компаній світу, і на сьогодні майже у чотири рази нижчий за тариф на електроенергію вітчизняних ТЕС. На жаль, це не задовольняє потреби експлуатуючої організації та не дозволяє повною мірою забезпечувати комплекс заходів з підвищення безпеки та продовження терміну експлуатації енергоблоків. Між тим як наслідок проведення додаткової переоцінки безпеки українських АЕС, або стрес-тести, за процедурою, погодженою на міжнародному рівні, Держінспецією ядерного регулювання України визначено вимоги до підвищення рівня безпеки експлуатації вітчизняних АЕС.

На сьогодні невиконання зазначених вимог унеможливлює не тільки продовження тривалості експлуатації, а й ставить під загрозу поточну експлуатацію енергоблоків. За розрахунками, необхідність прийняття рішень про можливу зупинку окремих діючих енергоблоків може з’явитися уже у 2015 році. Слід також наголосити на складнощах, що виникають під час виконання робіт з підвищення рівня безпеки та продовження терміну експлуатації енергоблоків. Ринок пропозицій у цій царині є специфічним і фактично доволі вузьким. Проте чинне законодавче поле, яке унормовує загальну практику закупівель на більш ємних ринках, зумовлює великі складнощі під час проходження, визначених законодавством процедур, що у свою чергу впливає на можливість своєчасного виконання робіт. Залишаються неврегулюваними колізії чинного законодавства щодо віднесення витрат на модернізацію та забезпечення безпеки на собівартість виробництва товарної продукції, процедури визначення експлуатуючої організації тощо. Неврегульоване питання ліцензування діяльності з виробництва теплової енергії на АЕС, через що накладаються на Компанію значні штрафні санкції. Окремі бюджетні платежі Компанії, передбачені чинним законодавством, не повною мірою відповідають міжнародній практиці, зокрема, це стосується платежів до Фонду зняття з експлуатації енергоблоків АЕС, що всупереч цільовому завданню Фонду сьогодні не захищені від інфляційних процесів.

Окремо треба розглядати питання нового будівництва. Певні проекти капітального будівництва, що характеризуються значною ефективністю та інвестиційною привабливістю, перебувають у початковій стадії підготовки та виконання. Це і централізоване сховище ВЯП, бризкальні басейни ЮУАЕС, і розподільні пристрої високовольтних ліній ЗАЕС, РАЕС та ХАЕС…

Неможливо не окреслити проблемних питань атомного промислового комплексу. Галузь, що зорієнтована на вітчизняного споживача, потребує істотних інвестицій. Фінансування державної цільової економічної програми «Ядерне паливо України» за рахунок держбюджету протягом 2009—2013 років здійснюється на рівні 5% від обсягу, передбаченого програмою. Власними коштами підприємств галузі профінансовано близько 500 млн. грн. Поступово вдалося збільшити обсяги виробництва уранового концентрату — з 830 т урану у 2009 році до 960 т у 2013-му. Водночас посилюється податковий тиск, пов’язаний з користуванням надрами. Загострюється проблема поновлення виробничих фондів уранового виробництва. Певні кроки

тут здійснюються за рахунок створення механізму залучення прямих іноземних інвестицій. Зокрема, виконується спільний українсько-російський проект з будівництва в Україні заводу з виробництва ядерного палива. Проте у критичній ситуації перебувають потужності цирконієвого виробництва, у стані ліквідації — потенційні виробничі цирконієві програми. Вочевидь галузь потребує виконання значного комплексу законодавчої, інвестиціїйної та науково-технічної роботи, що може бути забезпечена лише скоординованими діями виконавчої влади та підприємств галузі. Практична діяльність розвитку галузі ставить нові питання щодо удосконалення законодавства та інституційних перетворень.

АЭС Украины: финансово-eкономический и социальный профиль

(Из выступления Айдина Айсина, вице-президента ГП НАЭК «Энергоатом»):

— Я благодарен всем присутствующим за активную позицию и беспокойство за судьбу атомной энергетики, как одной из наиболее важных составляющих украинской экономики. Думаю, для всех совершенно очевидно, что бесперебойное, надежное производство электроэнергии — это один из ключевых моментов успешного промышленного развития страны и социального благополучия населения. Атомная энергетика, которая в течение 10 месяцев 2013 года составила 44,4% от потребляемой государством электроэнергии, сегодня еще является и главным фактором сдерживания роста оптовой рыночной цены на электроэнергию. Этот факт, думаю, заставит политические власти Украины создавать благоприятные условия для удерживания перспективного развития не только атомной энергетики Украины, но и всего атомного промышленного комплекса, который имеет огромный потенциал в стране.

За 10 месяцев 2013 года «Энергоатом» выработал 68,3 млрд. кВт/ч электроэнергии, что составило 100,4 % от планового задания, и на 5 млрд. кВт/ч меньше, чем в 2012 году за аналогичный период. А причина в том, что плановые показатели для АЭС устанавливались ниже, чем было предусмотрено годовым балансом 4 апреля 2013 года. Наглядным показателем этого является значительный рост недопроизводства электроэнергии из-за отключения мощностей АЭС. За 10 месяцев 2013 года объем недопроизводства, в основном из-за диспетчерских ограничений, составил 8,3 млрд. кВт/ч, а за аналогичный период прошлого года было всего 448 млн. кВт/ч. Технологические условия обеспечения работы энергоблоков за последние годы не изменились, мы попали в условия, когда крупное потенциальное производство ограничивают по независящим от предприятия причинам. Ожидаемый в 2013 году объем производства составил 83,2 млрд. кВт/ч, что на 2,3 млрд. меньше предусмотренного даже в прогнозном балансе электроэнергии Украины на 2013 год. Если сравнивать с объемом, предусмотренным тарифом на отпуск электроэнергии, то за 10 месяцев текущего года отпущено в энергорынок на 3,3 млрд. кВт/ч меньше, чем это предусматривалось при расчете тарифа, что в результате привело к недополучению Компанией товарной продукции на 732 млн. грн. Речь идет не о кредитах для атомной энергетики, а о возможности самой Компании заработать средства для финансирования своих производственных, инвестиционных и социальных программ.

Кроме значительных экономических потерь, скрытыми последствиями ограничения мощности являются работа энергоблоков в режимах, не предусмотренных проектами АЭС, повышение инерционно-коррозионного износа трубопроводов, арматуры и оборудования энергоблоков, повышение вероятности отказов ядерного топлива и основного оборудования, увеличение затрат на ремонтно-восстановительные работы при поддержании необходимого уровня безопасной эксплуатации, повышение максимальной конфигурации графика капремонтов и вероятность срыва запланированных сроков и проведение ремонтных кампаний. Снижение технико-экономических показателей самих АЭС, повышение вероятности досрочного прекращения эксплуатации АЭС вследствие ускоренного износа установленого ресурса по допустимым количествам циклов экономической нагрузки основного оборудования энергоблоков.

С целью недопущения длительного ремонта энергоблоков АЭС в непредусмотренном проектом режиме эксплуатации на пониженной мощности НАЭК «Энергоатом» вынуждена выводить энергоблоки в резерв. Так, только в этом году четыре энергоблока АЭС выводились семь раз в резерв общей продолжительностью на 200 суток по причине диспетчерских ограничений мощностей АЭС. Это ужасающе, здесь специалисты находятся и понимают.

Во избежание всех перечисленных негативных последствий и обеспечение безопасной работы энергоблоков необходимо при составлении прогнозных балансов электроэнергии энергосистем Украины использовать предложение НАЭК «Энергоатом» по производству электроэнергии как базовый и обеспечивать работу АЭС в проектных режимах на мощностях близких к номинальным.

Несколько слов о программе повышения безопасности продления эксплуатации энергоблоков. В атомной энергетике страны сегодня это самое главное. Эта работа организована в рамках утвержденной правительством Комплексной (сводной) программы повышения уровня безопасности энергоблоков атомных электростанции (К(с)ПБ). Общая стоимость программы 20,1 млрд. грн. с НДС. Без НДС — это 16,775. Уже реализованы мероприятия на 3,4 млрд. грн. Дефицит 2013 года составил 2,3 млрд. грн. После ратификаций кредитных соглашений Верховной Радой Украины К(с)ПБ будет финансироваться за счет международных финансовых организаций. Это ЕБРР, Европейское сообщество по атомной энергетике. Согласно условиям кредитных соглашений планируется привлечь эквивалент 600 млн. евро. Кредитные и гарантийные соглашения с этими двумя организациями подписаны 25 марта и 7 августа этого года соответственно. Параллельно мы проговаривали пакет документов в отечественные банковские организации с предположениями о предоставлении кредита в рамках постановления Кабинета министров Украины №    404. Всего по программе 3,1 млрд. грн.: банк «Укрсиббанк» — 2,1 млрд. и «Ощадбанк» — 1,043 млрд. грн. Для получения кредитов все мероприятия К(с)ПБ финансируются за счет средств, получаемых согласно тарифу с Энергорынка за отпущенную Компанией электроэнергию.

Для выполнения одного из основных условий вступления в силу кредитных соглашений необходимо решить вопрос о создании Наблюдательного совета по контролю за использованием и инвестированием средств финансового резерва на снятие с эксплуатации энергоблоков АЭС Украины. Это одно из существенных требований. C целью урегулирования вопроса защиты средств финансового резерва от инфляции путем предоставления разрешения «Энергоатому» размещать средства в специализированных государственных ценных бумагах. В Верховной Раде Украины разработан и зарегистрирован законопроект о внесении изменений в ст. 9 Закона Украины относительно вопросов, связанных с обеспечением ядерной безопасности.

Реализация мероприятий по повышению безопасности является обязательным условием продления срока эксплуатации действующих энергоблоков. Поэтому обе эти программы должны выполняться в полном соответствии с утвержденным графиком и необходимым финансированием. Если программа продления эксплуатации в 2013 году полностью обеспечена тарифом, то дефицит 2,3 млрд. грн. на выполнение К(с)ПБ будет переноситься на 2014 год и далее. При этом отдаляя по срокам выполнение последующих запланированных мероприятий. Сегодня работы по продлению сроков эксплуатации выполняются на двух энергоблоках ЮУАЭС и двух на ЗАЭС. В декабре этого года планируется завершить работы и получить лицензию на продление срока эксплуатации 1-го блока ЮУАЭС.

Буквально несколько слов о дефиците средств в тарифе на отпуск электроэнергии в 2013 году. Сложное финансовое состояние Компании обусловлено недостаточным уровнем тарифа на отпущенную электроэнергию, который не обеспечивает выполнение в полном объеме производственных, инвестиционных и социальных программ. Сегодня наиболее дефицитным тариф является в следующей статье — капитальные инвестиции на 2,9 млрд. грн. Налог на прибыль совершенно не соответствует тем реалиям, о которых говорят законы, и в том числе налоговый бюджет. По налогу на прибыль 147 млн. грн. не включены в тариф. Кредиторская задолженность — 117 млн. грн. Речь о задолженности, которая идет по исполнительным службам, тоже надо с ними работать.

Статья тарифа на социальное развитие в 2013 году была снижена по сравнению с  тарифами 2012 года почти в два раза. Дефицит составляет 111 млн. грн. Таким образом,  общий дефицит средств тарифа на электроэнергию составил  3,2 млрд. грн.

Для реализации производственной, инвестиционной и социальной программ «Энергоатому» в 2014 году необходимо финансирование в объеме 25,1 млрд. грн. За 10 месяцев 2013 года Компания отпустила электроэнергии в Оптовый рынок в объеме 64 млрд. кВт/ч, общая стоимость 16,8 млрд. грн. Общая задолженность Энергорынка перед НАЭК «Энергоатом» составляет 6,1 млрд. грн. Вместе с тем задолженность «Энергоатома» перед банками составляет, в том числе и по облигациям, приобретенным в декабре 2012 года, 6,8 млрд. грн. Как вы понимаете, мы еще платим проценты по обслуживанию этих кредитов.

На сегодня в Компании существует переплата по налогу на прибыль и дивидендам, в общей сумме около 2 млрд. грн. Нам необходимо урегулировать в Министерстве доходов и сборов вопрос об использовании до конца года этой переплаты в счет текущих обязательств перед государственным бюджетом. Кроме того, в течение последующих четырех лет в тарифе на отпуск электроэнергии АЭС не были предусмотрены расходы обязательных платежей бюджета, только по налогу на прибыль в размере 3,6 млрд. грн. Это объясняется несоответствием подхода НКРЭ к формированию тарифа требованиям действующих налогового и бухгалтерского законодательств в части списания их стоимости запасам на расходы и с момента их приобретения, отнесению их в фактический состав затрат реализованной продукции.

В Компании на стадии реализации и подготовки находятся 10 основных ивестиционных проектов общей стоимостью 65 млрд. грн. В настоящее время финансирование большинства из них осуществляется за счет собственных отчислений. В 2013 году  эта цифра составила 1,8 млрд. грн. Сегодня наиболее приоритетными  проектами Компании являются  повышение безопасности и модернизация  энергоблоков АЭС, строительство новых генерирующих мощностей, реконструкция открытых  распределительных устройств РАЭС, ХАЭС и ЗАЭС, реконструкция системы  технического водоснабжения ЮУАЭС, создание  централизованного хранилища отработавшего ядерного топлива реакторов ВВЭР, Общегосударственная целевая экологическая программа обращения с РАО.

С целью получения дополнительных финансовых ресурсов мы проводим процедуры привлечения средств под государственные гарантии согласно постановлению №  404 Кабмина на сумму 4,4 млрд. грн. В частности, это Комплексная (сводная) программа, реконструкция системы технического водоснабжения, работа 1-го и 3-го блоков Ташлыкского водохранилища ЮУАЭС и реконструкция открытых устройств 750 кВт РАЭС, ХАЭС и ЗАЭС.

Подготовлены и направлены пакеты документов в различные банковские организации с предложениями о предоставлении кредитов под важные проекты социально-экономического развития. Речь идет о реконструкции системы  технического водоснабжения и реконструкции открытых устройств 750 кВт.

О возможности использования средств государственного Фонда обращения с РАО для создания инфраструктуры обращения с РАО. Подготовлено предложение по внесению изменений в Общегосударственную целевую экологическую программу обращения с РАО с целью обеспечения привлечения средств Фонда обращения с РАО для финансирования мероприятий по строительству комплекса по переработке РАО АЭС.  В случае принятия согласованного решения с заинтересованными министерствами предложение Минэнергоугля будет передано в Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения для включения в проект закона о внесении изменений в Общегосударственную целевую экологическую программу обращения с РАО. Это позволит в 2014 году финансировать строительство комплекса по переработке РАО за счет двух источников — это тарифы на электрическую и тепловую электроэнергию и средств Фонда обращения с РАО, в отношении 50 на 50. При этом с учетом недофинансирования строительства комплекса РАО в предыдущие годы объем необходимого финансирования за счет тарифа «Энергоатома» и Фонда будет составлять: 2014 год —214 млн. грн., 2015 год — 148 млн., 2016 год — 79 млн. и 2017 год — 24 млн. грн.

Что касается внутренних резервов, мы также активно проводим работу на уменьшение затрат. В Компании разработан план мероприятий по оптимизации административных, непроизводственных и финансовых расходов, увеличению доходности объектов соцкультбыта и ЖКХ, передаче наиболее убыточных социальных объектов в коммунальную собственность, инвентаризации договоров «Энергоатома» относительно членства в организациях, ассоциациях и т.д. Оптимизация управления кредитными ресурсами за счет ввода программы долгосрочного кредитования Компании государственным банком, замещение краткосрочных кредитов долгосрочными кредитными ресурсами. Пересмотр процентных ставок и сроков обращения корпоративных облигаций НАЭК «Энергоатом» в декабре 2013 года, оптимизация ценовой политики Компании по закупкам.

О вопросах, требующих законодательного урегулирования. На рассмотрении в Верховной Раде находятся около 20 законопроектов, по которым, мы считаем, необходимо принять в скором времени решение.

Хочу остановиться на важном решении профильного комитета при рассмотрении закона об основах функционирования рынка электроэнергии Украины. При подготовке нормативно-правовых актов, направленных на реализацию положения закона, рассмотреть возможность учета всех предложений НАЭК «Энергоатом», которые касаются обеспечения и минимизации рисков недополучения финансовых ресурсов на покрытие эксплуатационных и капитальных затрат, обеспечение ядерной и радиационной безопасности, выполнение обязательств по международным договорам и требованиям национального законодательства. На решение этих задач в ближайшее время  будет сконцентрировано максимальное внимание руководства Компании.

В заключение хочу отметить, что законодательное  обеспечение финансовой стабильности Компании является залогом дальнейшего развития ядерной отрасли, которая обеспечит необходимый для развития экономики объем электроэнергии по конкурентным ценам.

Ситуация с продлением срока эксплуатации блоков сейчас просто кричащая

(Из выступления Михаила Гашева, первого заместителя председателя — главного государственного инспектора по ядерной и радиационной безопасности Украины):

— Что касается продления срока эксплуатации действующих блоков, сейчас, и это в распоряжении Кабинета министров Украины сказано, у нас оно возможно только при условии полного и своевременного выполнения мероприятий К(с)ПБ. По сути, пока сегодня еще есть отдельно программа продления срока эксплуатации и на нее идет финансирование, и есть программа повышения безопасности энергоблоков. С 2014 года это уже будет одно и то же, 2013-й — это последний год, когда можно еще что-то предпринять. Вот у нас сейчас выходит впервые первый «миллионник» — ВВЭР-1000 на продление срока эксплуатации. Чтобы вы понимали, когда мы продлевали срок эксплуатации в 2010 году блока №  1 ВВЭР-440 Ривненской АЭС, перед этим он простоял 415 суток, 1,5 года, для того, чтобы выполнить все мероприятия по повышению безопасности. И это не желание какого-то одного ядерного регулятора, это международные обязательства Украины. Проверялись они по блоку №    1 РАЭС не только Гашевым, но  и другими инспекторами, приезжали 18 экспертов МАГАТЭ, из Еврокомиссии и Евросоюза. Точно так же сейчас блок №  1 ЮУАЭС — он не только мною проверяется, те же самые эксперты МАГАТЭ, Рискаудита, шведский регулятор приедут. После чего они в Еврокомиссию доложат о состоянии готовности этого блока «южки» к возможности продления срока эксплуатации. К чему может привести то, что Украина не выполнит такие обязательства? Это значит, что, в том числе, будет перекрыто и финансирование дальнейших программ по повышению безопасности и доведения блока до мировых стандартов. Сейчас блок №  1 ЮУАЭС, по сути, выходит по срокам на ремонт на 280—290 суток, фактически год он стоит и сейчас стоит перед тем, как сможет «продлиться». Для сравнения скажу, абсолютно аналогичный блок №   5 на Воронежской АЭС простоял 356 дней, один год. Это Россия, которой вроде бы не нужны МАГАТЭ, Евросоюз, никакие международные обязательства. К чему это говорится, сейчас вырвав все жилы, а я только что побывал в очередной раз на ЮУАЭС, отобрав деньги у всех остальных, в том числе у того же блока №  2 «южки», включая блоки № 1, 2 ЗАЭС, неимоверными усилиями за год мы сможем выйти на продление эксплуатации блока №  1 «южки». А дальше ситуация просто критическая, дальше одновременно, по сути, за один год, один блок весной и два блока зимой, это блок № 2 ЮУАЭС и № 1 и № 2 ЗАЭС, практически три блока одновременно, выходят на продления срока эксплуатации. Ни в одной стране мира такой тяжелой нагрузки не было в данном конкретном случае. 2014 год — решающий. Сегодня ГП НАЭК «Энергоатом» заявило, что у него нет денег на блок № 2 ЮУАЭС. И вот отработает он свой назначенный срок, 30 лет, после чего встанет и встанет неизвестно на сколько, на год, полтора, на два года. Понятное дело, пока не выполнит все необходимые мероприятия. Ситуация, повторюсь, сейчас просто кричащая. Весьма вероятно, может получиться, что в осенне-зимний период 2014—2015 годов три «миллионника» могут стать. Что такое три стоящих «миллионника» зимой, в декабре, если сейчас Минэнергоугля говорит о том, что даже если один «миллионник» в течение года будет стоять, то это уже тяжело и страшно для всей энергетики Украины.

В завершение выступления еще хочу раз сказать. Да, мы сейчас положили все силы и, наверное, продлим блок

№ 1 «южки», но дальше продление срока эксплуатации и повышение безопасности становятся уже абсолютно одними и теми же задачами, абсолютно взаимосвязанными — не будет денег на одно, не будет и другого. И с 2015 года блоки будут только останавливаться и останавливаться.

Предложение. Первое, ничего хорошего не будет при таком сегодняшнем финансировании, если это можно так назвать, ядерной отрасли. По этому поводу мы вместе с министром Минэнергоугля Украины обратились с письмом к Премьер-министру о рассмотрении финансовых проблем ГП НАЭК «Энергоатом». Вторая проблема, которая тянется у нас с 2008 года, это недостатки законодательства, что касается вопросов безопасности. Наверное, вот те 20 законопроектов, которые, по мнению специалистов НАЭК «Энергоатом», являются первоочередными — все имеют право на жизнь. Среди них те, которые больше касаются нас, в частности, это тендерная процедура, это финансовый резерв, это внесение изменений в общегосударственную экологическую программу, это и законопроект о компенсациях риска для населения в зонах наблюдения АЭС. В принципе, все, о чем здесь сказал в своем выступлении Айдин Айсин относительно тяжелого финансового положения НАЭК «Энергоатом», я поддерживаю.

Социальная гарантированная «карта» атомщика — показатель стабильности города-спутника АЭС

(Из выступления Игоря Наумичева, городского головы г. Энергодар):

— 30 сентября в г. Энергодар состоялось заседание координационного совета руководителей городов-спутников атомных станций Украины, присутствовали головы всех пяти городов-супутников. Подымались самые актуальные и общие для городов вопросы: о казначейском обслуживании распорядителей казначейских средств, о проекте концепции местного самоуправления и возможные риски административно-территориальной реформы, об уровне предоставления медицинских услуг и проблемах специализированных медико-санитарных частей городов-супутников АЭС, о продлении ресурса блоков АЭС, о достройке городов-спутников и состоянии жилищного строительства и социальной инфраструктуры, о монопрофильности городов-спутников и уменьшении расчетных показателей поступления доходов в Минфин Украины. Было подготовлено обращение к правлению президиума Ассоциации городов Украины, а также Премьер-министру Украины.

На этом совете присутствовали руководители Запорожской АЭС, а также представитель от народного депутата Владимира Бандурова.

На некоторых моментах остановлюсь более подробно. Что такое ЗАЭС для г. Энергодар? Если говорить о поступлениях в местный бюджет от налогоплательщиков ОП ЗАЭС: налог на доходы физических лиц — 77,4%, налог о плате за землю — 71,1% от общего объема поступлений. Видите, какие это цифры! Если говорить о зависимости безопасности АЭС от условий жизни работников атомной электростанции — это 54,1% от общего числа работающих жителей Энергодара. И поэтому обеспечение соц<

Читайте також:

14.03.2019
Беспредел ВостГОКовского масштаба
Беспредел ВостГОКовского масштаба
Водителя ведомственной военизированной охраны (ВВО) Восточного горно-обогатительного комбината Игоря Комарова били жестоко и долго. Два работника службы безопасности этого...
04.03.2019
Колективний договір – соціальна стабільність
Колективний договір – соціальна стабільність
Трудові відносини між роботодавцем та працівником починаються із укладення трудового договору. Вони накладають на кожну зі сторін ряд обов’язків...
26.02.2019
Роман Дацько: Держава відсовує профспілки
Роман Дацько: Держава відсовує профспілки
Чи є профспілки в Україні ефективними у захисті інтересів працівників, який вплив вони мають на соціально-політичне життя країни та...
21.02.2019
Эксплуатация энергоблока в сверхпроектный срок
Эксплуатация энергоблока в сверхпроектный срок
Игорь Кравченко, заместитель главного инженера ЮУАЭС по продлению срока эксплуатации технологии и инжинирингу, — о наработках АЭС, экономических результатах...
останні публікації
20.03.2019
IndustriALL про завдання для профспілок
18 березня у Києві відбулася зустріч представників членських організацій Глобального союзу IndustriALL України та Європи, а наступного дня, 19...
19.03.2019
Президент України відвідав Хмельницьку АЕС
У рамках візиту відбулась робоча нарада з питань розвитку атомної енергетики та підвищення рівня безпеки під час використання ядерної...
18.03.2019
Бойовий автомобіль відновили ремонтники ХАЕС
У ремонтній зоні транспортного цеху Хмельницької АЕС відбулась урочиста передача для потреб військових відновленого транспортного автомобіля «Урал». У заході...
15.03.2019
ДП "Бар'єр" – у складі ДК "Ядерне паливо"
На останньому урядовому засіданні було ухвалено постанову Кабінет міністрів про внесення змін до статуту державного концерну "Ядерне паливо", яким...
14.03.2019
Люди очікують на позитивні зміни у державі
Відбулася зустріч з профспілковим активом кандидата на посаду Президента України від політичної партії «Батьківщина» Юлією Тимошенко....